دکتر راجی شما خواهر بنده رو هم عمل کردید حدود 15 سال قبل و من چون خیلی راضی بودم پیش شما عمل کردم و الانم بعد از 4 ماه تقریبا ورمش خوابیده و خیلی از تقارن و خط بینی ام راضیم ممنون از شما