درود دکتر عزیز من بینی گوشتی داشتم و الان بعد از یک سال فوق العاده شده . خیلی خیلی راضیم ممنونم از شما هم زاویه هم پره های بینی ام عالی شده