تفاوت بینی گوشتی و استخوانی

سوالی که در جراحی بینی از خیلی از افراد پرسیده می شود این است که این است که فرقی بین بینی های گوشتی و بینی استخوانی می باشد .بینی های استخوانی بسیار مورد خوب و بهتری برای جراحی بینی هستند .

هرچند می توان با تکنیک ها و مانورهای خاصی که وجود دارد بینی های گوشتی را جراحی کرد و نتیجه قابل قبولی از آن دریافت کرد . بینی های گوشتی دارای پوستی کلفت می باشند به همین خاطر جراحی بینی گوشتی بسیار دشوار می باشد و ترجیح داده می شود بین بیماری که بینی گوشتی دارد و بیماری که دارای بینی استخوانی می باشد کسی که بینی استخوانی دارد تحت جراحی قرار گیرد . نتیجه جراحی در بین این بینی ها بسیار با هم تفاوت دارند . و بر اساس این نتیجه چهره و فرم صورت بیمار تغییر چشمگیری می کند .

جراحی بینی گوشتی بسیار سخت تر انجام می شود و این عمل زیبایی مشکل تر از جراحی بینی استخوانی می باشد و امکان دارد آن انتظاری که بیمار از نتیجه جراحی داشته باشد بدست نیاید . مهم ترین نکته ای که در جراحی بینی وجود دارد مهارت جراح می باشد . اما فاکتور مهمی که در جراحی بینی بسیار تاثیر گذار می باشد ضخامت و جنس گوشت بیمار می باشد . منظور از بینی گوشتی این می باشد که این نوع بینی دارای پوست ضخیم می باشد و در اصطلاح پوست آن ها چرب می باشد . این بینی ها به دلیل اینکه پوست چربی دارند و دارای پوست ضخیم هستند و همینطور پوست های ضخیمی دارند در سال های گذشته جراحان بر این باور بودند که برداشت زیاد از این غضروف ها و استخوانی که در آن موجود است منجر می شود که وضعیت ظاهری بینی بهبود یابد اما امروزه جراح بینی مخصوصا متخصصین گوش و حلق و بینی توجه بسیاری به تقویت عناصر زیرین پوست مانند غضروف استخوان دارند . برای اینکه پوستی که ضخیم می باشد عناصر زیرین و زیاد برداشت شود زخم هایی به وجود می آید که منجر به فرو رفتگی و اسکار دائمی می شود و نتیجه نهایی بسیار خوشایند نمی باشد به همین علت مردم این موضوع را اینگونه تصور می کنند که بینی گوشتی نتیجه ای خوشایند ندارد اما اگر تقویت بافت در نظر گرفته شود و با مهارت جراحی انجام شود می تواند نتیجه خوبی را ارائه دهد .