دکتر بابک راجی

متخصص گوش حلق بینی

دارای بورد تخصصی و عضو انجمن جراحان

انجام جراحی های رینوپلاستی و سپتوپلاستی و جراحی های فک و صورت

جراحی زاویه سازی فک و گوش